Schönstattska zajednica

Schöenstattska duhovnost potječe iz 18. stoljeća. Sveti Vinko Pallotti osnivač Družbe katoličkog apostolata smatra se prvim osnivačem (1795‐1850). On je bio veliki apostol vječnog grada Rima gotovo na svim poljima pastorala. Proglašen je svetim 21.01.1963.

Marijanski karizmatski pokret intenzivnije se razvija pojavom oca Josipa Kentenicha, koji je zaređen za svećenika 1910. godine. Ubrzo postaje duhovni odgajatelj u palotinskoj gimnaziji. S mladim studentima osniva Marijansku kongregaciju (apostolski pokret) u mjestu Schönstatt, kraj Koblenza u Njemačkoj, po kome ova duhovnost dobiva ime.

Molitvom, žrtvama i životom razvijaju duboki odnos s Marijom. U to se vrijeme osjeća duboka otuđenost ljudskog bića razvojem industrijalizacije i potrebama za radnom snagom. Osjeća se opća napetost i teške slutnje uoči prvog svjetskog rata. Sve je to utjecalo na odluku oca Josipa Kentenicha da zajedno sa svojim studentima 18. listopada 1914. godine sklopi „Savez ljubavi“ s Nebeskom majkom (Majkom Triput Divnom) u maloj kapelici sv. Mihaela u mjestu Schönstatt.

Želja mu je bila da ta kapelica postane hodočasničko mjesto „Duhovska dvorana“ u kojoj se okuplja oko Marije, moli, prima Duh poslanja i širi apostolski pokret. Oni mole Majku Božju da u ovoj kapelici na osobit način bude prisutna, u kojoj će mnogi ljudi po Mariji doživjeti Boga. Vizija trenutka utemeljenja postaje stvarnost. Duhovnost prema Majci Triput Divnoj i Isusu proširila se u sve dijelove svijeta i na sve kontinente.Pok­ret iz Schöenstatta raširen je u 40 zemalja – po­sebice u Njemačkoj, Argentini, Brazilu, Čileu i Italiji – obuhvaća savez samostalnih zajednica ujedinjenih istom karizmom, u kojima djeluju laici, obitelji, svećenici i redovnice. Majka triput divna želi ući u svaki dom, poseb­no tamo gdje je bijeda, tuga, neznanje, nered u životu obitelji. Pokret je otvoren svima koji žele primati Majku u svome domu.

Schöenstattski pokret spada u karizmatske pojave Crkve ovog vremena. Bit duhovnosti je odgojiti novog čovjeka u novoj zajednici koji će biti u službi drugih, po uzoru na Mariju iz Nazareta. Duhovnost se proširila i u Hrvatskoj na mnogim mjestima.

Do kraja listopada 2012. godine u Hrvatskoj je evidentirano 1400 krugova koji u svoje obitelji primaju Gospu Hodočasnicu. Posebnost ove duhovnosti očituje se i u tome što Majka Božja zajedno sa svojim Sinom hodočasti u obitelji koje su je prihvatile. Svakoj obitelji donosi i daruje Ono najvrednije što posjeduje, vlastitog sina.

Naša Nebeska Majka u ovoj duhovnosti nazvana je Majka Triput Divna. U davnoj viziji oca Rema Gospa je rekla da joj je najdraži zaziv iz Litanija Lauretanskih ‐ Majko Divna, te je takav naziv zadržan do danas. Taj naziv Triput Divna ima i svoj teološki temelj: Marija je divna kao Majka Boga, Majka Spasitelja i Majka spašenih.

Svakoj obitelji Gospa želi darovati svoga Sina Isusa, otvarajući vrata naših okorjelih srdaca uz želju za preobrazbom, kako bi razumjeli svoje bližnje, osobito one u potrebi. Ona svojom posjetom odgaja obitelji, usmjerava na pravi životni put prema Spasitelju. Otvorena srca utječemo se njenoj majčinskoj zaštiti i osluškujemo njene savjete u mnogim životnim kušnjama na ovozemaljskom putu.

2004. godine osnovan je prvi krug u župi sv. Antuna Padovanskog u Sesvetskim Selima i u vrlo kratkom periodu proširila se obitelj na 12 krugova koje broje 116 obitelji. Svake treće srijede u mjesecu štovatelji Majke Triput Divne iz župe sv. Antuna Padovanskog u Sesvetskim Selima sastaju se na zajedničku molitvu. Na molitvenim susretima rado potiču na duhovnost po Mariji do Isusa, izmjenjujući međusobna duhovna iskustva uz nastojanje, biti na raspolaganju župnoj zajednici po uzoru na Mariju, službenicu Gospodnju. Kroz duhovnost grade apostolat u svojoj sredini, te suživot s Isusom i Marijom u konkretnim životnim situacijama.

Jednom mjesečno, župna se šenštatska obi­telj nalazi kako bi zajednički slavila savez s Marijom, a susret završava razmjenom isku­stava, svjedočanstvima i druženjem. Cilj je hodočasničko svetište doživjeti kao posjet i su­sret Majke Božje u našoj kući. Apostolat želi približiti Majku Suotkupiteljicu njezinoj dječici i poslušno joj pomoći u njezinoj ulozi Posred­nice, Odgojiteljice, Zagovornice, Braniteljice.

SUSRETI HŠO-a: svakog trećeg četvrtka u mjesecu u 19.00

KOORDINATORICA: Ružica Pintarić