Razmatranje: XXII. nedjelja kroz godinu

ŠTO JE TO Lectio divina?

KAKO RAZMATRATI ovom metodom?

Pročitajte evanđelje: Lk 20, 27-38

Komentar na evanđeoski odlomak:

Pitanje uskrsnuća već tisućama godina golica ljudsku maštu koja bi htjela proniknuti sadašnjost u kojoj živimo i prodrijeti, zaviriti u život nakon ovoga života. Pitanje kako će izgledati život nakon smrti stalno se vraća, a osobito u studenome kada više vremena posvećujemo molitvi za naše pokojne.

Sigurnost uskrsnuća – o kojoj govori Isus u današnjem Evanđelju – puna je utjehe i istovremeno otklanja misli koje bi željele analizirati kako će tamo biti, budući da to nitko od nas ne zna. Mnogi vječni život zamišljaju identičnim ovome zemaljskom. Isus jasno kaže da će se naše postojanje preobraziti i da ćemo u življenju vječnosti biti slični anđelima.

No, to nama nije dovoljno i naši umovi i dalje pokušavaju prodrijeti i saznati kako će to biti nakon smrti. Čini se da nam ne preostaje ništa drugo nego strpljivo i s nadom čekati ono što je neizbježno.

Na kraju nekoliko riječi punih optimizma jednoga svećenika, vlč. Jana Kaczowskoga, koji živi u dobrim odnosima sa smrću, jer boluje od neizlječivog tumora na mozga: „Sa smrću se treba šaliti jer da je ona smrtno ozbiljna ubila bi nas.“

Ovakav pristup i odnos prema smrti je moguć samo zato što imamo sigurnost uskrsnuća koju nam je dao Isus Krist.

 

***

(Izvor: Živa riječ 2016. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, 2015.)


NARUČITE KNJIGU
sa svakodnevnim razmatranjima!!!