Razmatranje: SVETA MARIJA BOGORODICA

ŠTO JE TO Lectio divina?

KAKO RAZMATRATI ovom metodom?

Pročitajte evanđelje: Lk 2,16-21

Komentar na evanđeoski odlomak:

Slavimo i započinjemo Novu godinu, i povjeravamo je Blaženoj Djevici Mariji. Ovo je upravo izvrsna prilika da se od prvoga dana nove 2017. godine predamo Mariji pod okrilje. Ljudima i danas, kao i prije dvije tisuće godine, treba Krist. Primjer Marijin i primjer pastira pokazuje nam kako ga dočekati i prihvatiti. Evanđelje kaže da su pastiri, pošto su čuli vijest od anđela, odmah pohitili. Učinili su ono što je Bog od njih tražio: poći u Betlehem gdje će naći Spasitelja.

Da, upravo to nam je svima potrebno: brzo krenuti u potragu za Spasiteljem, ostaviti „stado“ svoga egoizma, udobnosti, užitka i ispraznosti, odbaciti sliku Isusa koju smo napravili po svojoj ljudskoj mjeri, a tragati za onim kojega su pastiri pronašli gdje leži u jaslama.

Da bismo ga tamo pronašli potrebna je poniznost jer je ulaz do jaslica i u špilju u kojoj leži Novorođenče uzak, malen, nizak i potrebno je sagnuti se. Već u ovom događaju Bog nas uči da hod za njim od nas zahtijeva poniznost, patnju, čistoću i siromaštvo srca, kao i poslušnost Božjoj volji.

To, pak, ispunjava srce mirom i srećom. Marija, Majka Sina Božjega, isto nas uči i pokazuje nam da dolazak do Isusa i pronaći ga od nas traži molitvu. Ona u sebi pohranjivaše sve te događaje i prebiraše ih u svome srcu.

Ako želimo u ovoj novoj godini, u ovom Božićnom vremenu izići, slaviti i hvaliti Boga za sve što smo čuli i vidjeli, kako nam je bilo rečeno i govoriti o tome da smo pronašli Isusa, moramo se – u duhu Evanđelja – odreći samih sebe; potrebna nam je poniznost i molitva. Tada će se svi koji nas budu slušali, diviti onome što im budemo pripovijedali.

***

(Izvor: Živa riječ 2017. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, 2016.)


NARUČITE KNJIGU
sa svakodnevnim razmatranjima!!!