Razmatranje: ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU

ŠTO JE TO Lectio divina?

KAKO RAZMATRATI ovom metodom?

Pročitajte evanđelje: Mt 5,17-37


Komentar na evanđeoski odlomak:

Držanje Zakona!
Isus najvjerojatnije odgovara na nečije pitanje. To se vidi iz načina i tona kojim Isus objašnjava postojeći Zakon. Kao što već znamo s Isusom je na svijet došao novi zakon – Zakon Ljubavi. Mudar je onaj čovjek koji ga je prepoznao i odlučio živjeti po njemu.Većini pismoznanaca i farizeja Isusov pristup Zakonu i propisima bio je neprihvatljiv. Isus nam skreće pozornost na samu bit držanja ovog Zakona i njegovo ispravno shvaćanje, jer se ne radi samo o „slovu“ Zakona.

Svaka Božja zapovijed služi čovjekovu dobru, ona je dar i znak Božje ljubavi i njegove očinske brige prema nama. One su putokaz na našem životnom putu da ne bismo zalutali i ranili sebe i druge svojim krivim ponašanjem i svojim grijehom. Prema zapovijedima ne možemo pristupiti selektivno i tumačiti ih po svome, onako kako to nama odgovara.

To nam Isus želi reći onim snažnim riječima punim upozorenja: Ne bude li pravednost vaša veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja, ne, nećete ući u kraljevstvo nebesko. Lijep primjer za nasljedovanje je sv. Josip koji
je bio pravedan čovjek – kao takvoga nam ga predstavlja Sveto Pismo.

Držanje Božjeg zakona iz ljubavi prema Bogu i drugom čovjeku čini čovjeka lijepim i pravednim, dobrim i plemenitim, otvorenim djelovanju Duha Svetoga kao što je to bio slučaj sa sv. Josipom.

Želiš li imati naslov „čovjeka pravednoga“?

Ako da, onda neka ti sv. Josip bude uzor i moli ga da ti pomogne i tada se vrata Kraljevstva Božjega neće zatvoriti pred tobom.

***

(Izvor: Živa riječ 2017. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, 2016.)


NARUČITE KNJIGU
sa svakodnevnim razmatranjima!!!