Razmatranje: IV. nedjelja došašća

ŠTO JE TO Lectio divina?

KAKO RAZMATRATI ovom metodom?

Pročitajte evanđelje: Mt 1, 18-24

Komentar na evanđeoski odlomak:

Zadnji tjedan Došašća podsjeća nas na događaje koji su prethodili Isusovu rođenju. Danas čitamo o anđelovu pohodu Josipu u kojemu mu naviješta da će biti Marijin zaručnik i zemaljski otac (poočim) njezina Sina. Evanđelje nam govori da su Josip i Marija bili zaručeni i da je u tome razdoblju Marija ostala trudna.

Zbog toga je Josip i odlučio potajice je napustiti. I kad je tako htio postupiti, ukazao mu se anđeo Božji i predočio mu cijeli Božji plan vezan uz rođenje Djeteta, Sina Božjega.

Današnji odlomak iz Evanđelja satkan je od mnoštva starozavjetnih redaka (Post 16, 7; Suci 13, 1-5; Ps 130, 8; Iz 7, 14; 8, 8.10), samo da bi se naglasilo da se na Isusu ispunjava Pismo i da je on zaista pravi Mesija na kojega se čeka i kojega je Bog poslao.

Kad se Josip probudio oda sna uzeo je k sebi Mariju. Kako Marija, tako i Josip izgovaraju svoje „da“ Božjim planovima i dopuštaju da se oni ostvare u njihovim životima.

Kršćansko čekanje na Onoga koji dolazi od Boga znači reći „da“ projektima koje Boga ima za naše živote. Ovo „da“ – kao i kod Josipa – pretpostavlja odbacivanje zla i Zloga te pristanak na neprestano izgrađivanje dobra u svome životu i životu Zajednice. Jasno je da reći Bogu „da“ znači reći „ne“ svim drugim božanstvima i idolima, zlu koje nas ponekad zarobljava: bijeda, bolest, nepravednost, ovisnosti…

Reći Bogu „da“ znači također zauzimati se za dostojanstvo, pravednost i mir.

***

(Izvor: Živa riječ 2016. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, 2015.)


NARUČITE KNJIGU
sa svakodnevnim razmatranjima!!!