RASPORED ŽUPNE KATEHEZE 2021./2022.

                                                                         KRIZMANICI  

                                          8 RAZRED – ČETVRTAK – NASTAVA UJUTRO 

                                                              OŠ. SESVETSKA SELA     

8  D    14.00 – 14.45

8  A    14.45 – 15.30

8  B i C           15.30 – 16.15

OŠ. SESVETE – ABCD         16.15 – 17.00  SRIJEDA

______________________________________________________________

                                                     ČETVRTAK – NASTAVA POPODNE 

 8  A i izborni ITL     8.30 – 9.15

8  B i C           9.15 – 10.00

8  D    10.00 – 10.45

OŠ. SESVETE  10.45 – 11.00  SRIJEDA 


                                                                        PRVA PRIČEST

                                               3 RAZREDI – SRIJEDA – OŠ. SESVETSKA SELA

                                                                    ŠKOLA POPODNE 

3 A     8.30 – 9.15

3 B      9.15 – 10.00

3 C      10.00 – 10-45

3 D     10.45 – 11.30

0Š. SESVETE – ABCD – ČETVRTAK 9.00

                                                                   ŠKOLA UJUTRO 

3 A     14.00 – 14.45

3 B      14.45 – 15.30

3 C      15.30 – 16-15

3 D     16.15 – 17.00

0Š. SESVETE – ABCD – ČETVRTAK 15.00