Kronologija pastoralnih djelatnika

UPRAVITELJI ŽUPE I ŽUPNICI
1990. – 1999.Vlč. Marijan Stanešić
1999. – 2000.Vlč. Božidar Tenšek (priv. upravitelj)
siječanj 2008. – srpanj 2008.Preč. Ivan Hren (priv. upravitelj)
2000. – 2014.Vlč. Vladimir Hren
2014. – 25.12.2022.Preč. Antun Sente, st.
25.12.2022. – kolovoz 2023.Preč. Tomislav Subotičanec (priv. upravitelj)
2023. – vlč. dr. Đuliano Trdić (župnik moderator)
2023. – vlč. Josip Radić (župnik in solidum)
ŽUPNI VIKARI
1996. – 1999. Vlč. Antun Sente ml.
kolovoz 1999. – rujan 1999. Vlč. Božidar Tenšek
2008. – 2010. Vlč. Andrija Jambreuš
2010. – 2012. Vlč. Vladimir Drnetić
2012. – 2014. Vlč. Vladimir Kerečeni
2014. – 2016. Vlč. Matej Petrić
2016. – 2017. p. Davor Lukačević, CPPS
2017. – 2019.Vlč. Krunoslav Kolar
2019. – 2022.Vlč. Nikola Špiljak
2022. – 2023.p. Davor Lukačević, CPPS
siječanj 2023. – kolovoz 2023.vlč. Matej Petrić (subsidijar)
2023. – vlč. Tomislav Kutleša
ĐAKONI
1995. – 1996. Vlč. Antun Sente ml.
2000. – 2001. Vlč. Zvonimir Rogina
2001. – 2002. Vlč. Mario Stjepan Šikić
2002. – 2003. Vlč. Goran Kocmanić
2007. – 2008. Vlč. Krešimir Žižek
siječanj 2008. – kolovoz 2008. Vlč. Alen Lulić
2009. – 2010. Vlč. Kornelije Grgić
2011. – 2012. Vlč. Tomislav Krajačić
2008. –đk. Miljenko Bošnjak (trajni đakon)
DUHOVNI POMOĆNIK
travanj 2004. – siječanj 2008.Preč. Ivan Hren
kolovoz 2004. – travanj 2005.Vlč. Juraj Prelec (supsidijar)
2005. – 2007.o. Ivan Magdić