Ministranti

Među mnoštvom suradnika koji svojim angažmanom pridonose živosti naše župne zajednice važnu službu imaju ministranti, koji odgovorno pomažu svećeniku za vrijeme misa i ostalih obreda. Ministrant je sudionik bogoslužja, poslužitelj; kako i sam naziv službe govori – latinska riječ ministrare znači služiti. Tako ministrant služi, on poslužuje, priprema i navješćuje dolazak Isusa Krista za vri­jeme mise. Njegova pobožnost je jako važna kao i njegov stav koji treba biti u jednostavnoj vjeri da Isus dolazi.

Od ministranata se očekuje posebna pozornost i sabranost. Zato ih se potiče da pozorno prate tijek odvijanja mise te da budu sabrani u molitvi i pjesmi. Biti u posebnoj Božjoj blizini nije samo čast, nego i odgovornost.

Premda je njihova služba često neprimjetna, ona je jako odgovorna. Uz to što se brinu da budu od pomoći svećeniku za vrijeme mise i ostalih obre­da, zadaća im je da svoju službu obavljaju i izvan crkve, dakle kod kuće, u školi, na cesti i igralištu.

Svojim životom trebaju svjedočiti da su Božja dje­ca i da kao takvi žele biti uzor u dobrom ponašanju i pobožnosti svakom djetetu i svakom mladom čovjeku. Osim služenja kod oltara, ministranti sudjeluju i u brojnim drugim aktivnostima u župi: čitanju, odlasku na hodočašća te uređenju crkvenog okoliša.

Pozivamo svu djecu i mlade koji žele biti poslužitelji oltara i svojim angažmanom pomoći u napredovanju župe da se slobodno jave župniku ili animatoru ministranata i obogate našu lijepu i veselu zajednicu.

SUSRETI MINISTRANATA su redovito subotom od 11.00 do 12.00 sati.

OD sredine PROSINCA do sredine SIJEČNJA te tijekom LJETNIH PRAZNIKA nema ministrantskih susreta!

Za moguće promjene u vezi ministrantskih susreta pogledajte u Župnom listiću!