KALENDARI za 2017.

Jednolisne kalendare

po cijeni od 2 kn

možete uzeti na mjestu za tisak u crkvi,

a 12-lisne kalendare

i kalendar “Danicu” potražite u našoj suvenirnici uz crkvu.