Hodočašće u Padovu, 8. listopada

ZAVJETNO HODOČAŠĆE U PADOVU

i pohod grobu Sv. Antuna kao i na mjesta gdje je živio, propovijedao i umro.

U Padovi je i grob našeg hrvatskog sveca sv. Leopolda Bogdana Mandića.

Hodočašće je u subotu 8. listopada. (kreće se 8.10. u 2.00 sata)

Cijena hodočašća je 300 kuna.

Prijave su u župnom uredu.