5. kolovoza 2018. – 18. NEDJELJA KROZ GODINU

datum dan svetac dana misna nakana
6. 8.

2017.

ponedjelj Preobraženje Gospodinovo 18.30  +ob. Udovičić Ivo, Anđa i Anica
7. 8.

2017.

utorak sv. Siksto papa 18.30  – misa na kolektivne nakane
8. 8.

2017.

srijeda Sv. Dominik 18.30  +Đuro, Zdenka Đuranić i ob. Đuranić
9. 8.

2017.

četvrtak Sv. Edita Stein 18.30  +Ruža Buljan god.

KLANJANJE PRED PRESVETIM (16.30 – 18.30)

10. 8.

2017.

petak sv. Lovro 18.30  – misa na kolektivne nakane
11. 8.

2017.

subota sv. Klara, Jasna 16.00 KRŠTENJE: Nikola Milić, Noa Kutleša

17.45 VJENČANJE: Lukić – Jurić

18.30  +Ana Dominić i Ante i Jela Dudić

12. 8. 2017. nedjelja 19. NEDJELJA KROZ GODINU 7.00  +Kata i Ivan Balen god.

9.00  ŽUPNA; +Damir, Valent, Ljubica Majta; Marija i Stjepan Novosel

18.30 +Marija Nekić god. i Jakov Nekić

SVETE MISE:  NEDELJOM: 7.00, 9.00, 18.30 sati. RADNIM DANOM:  u 18.30 sati.

 

HODOČAŠĆALudbreg – subota 1. rujna – 60 kuna; Marija Bistrica – nedjelja 9. rujna – 60 kuna; Međugorje – petak 28. do nedjelje 30. rujna – 450 kuna; Padova – subota 6. listopada – 230 kuna. Prijave u sakristiji i župnom uredu.