Razmatranje: Četvrta korizmena nedjelja

ŠTO JE TO Lectio divina?

KAKO RAZMATRATI ovom metodom?

Pročitajte evanđelje:  Iv 9,1-41

Komentar na evanđeoski odlomak: 

Dok čitamo ovaj evanđeoski odlomak dolazi nam se misao da Isus ovdje želi skrenuti našu pažnju na nešto vrlo važno. Naime, ozdravljajući subotom, govori nam da ljubav prema bližnjem i želja da se čini dobro drugom čovjeku nadilazi svaki drugi zakon. Ljubav postaje vrhovni zakon koji nijedan drugi zakon koji je čovjek donio ili izmislio ne može ograničiti.

A glavni razlog zbog kojega slušamo baš ove evanđeoske riječi jest da raskinemo u sebi sve vezove, spone, zakone koji nas sputavaju i ograničavaju u umijeću i zakonu Ljubavi. Jedno je sigurno: ovaj zakon i umijeće da ljubimo
i služimo nalazi se u nama – ta stvoreni smo na sliku i priliku Božju!

Samo je pitanje koliko smo toga svjesni i ako jesmo: što činimo s tim umijećem da ljubimo i služimo?

***

(Izvor: Živa riječ 2017. Evanđelja s razmatranjima, Zagreb, 2016.)


NARUČITE KNJIGU
sa svakodnevnim razmatranjima!!!