Komentari nedjeljnih evanđelja

 • Razmatranje: Treća uskrsna nedjelja

  ŠTO JE TO Lectio divina? KAKO RAZMATRATI ovom metodom? Pročitajte evanđelje: Lk 24,13-35 Komentar na evanđeoski odlomak:  U sličnoj smo situaciji kao i učenici koji susreću Isusa. Potrebno nam je da nam Gospodin protumači Pisma. Na putu do Emausa, ova dvojica učenika ne prepoznaju uskrsloga Gospodina i zbog toga on ne započinje razgovor svojim riječima […]

 • Razmatranje: Nedjelja Božjega milosrđa

  ŠTO JE TO Lectio divina? KAKO RAZMATRATI ovom metodom? Pročitajte evanđelje: Iv 20,19-31 Komentar na evanđeoski odlomak:  Ova Tomina reakcija i nevjera mogu se činiti pomalo pretjerane: Ako ne vidim na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neću vjerovati. Previše je […]

 • Razmatranje: Uskrs – Vazam

  ŠTO JE TO Lectio divina? KAKO RAZMATRATI ovom metodom? Pročitajte evanđelje: Iv 20,1-9 Komentar na evanđeoski odlomak:  Toliko je izniman ovaj događaj što ga Marija Magdalena proživljava da nije u stanju razumjeti ga i objašnjava ga i sebi i učenicima na potpuno ljudski način: Uzeše Gospodina iz groba… Ipak, u srcu već osjeća radost što […]

 • Razmatranje: Cvjetnica

  ŠTO JE TO Lectio divina? KAKO RAZMATRATI ovom metodom? Pročitajte evanđelje: Mt 26,14-27,66 Komentar na evanđeoski odlomak:  Ostanimo u šutnji razmatrajući o ovim riječima jer se u njima nalazi dokaz Božje ljubavi prema čovjeku. Dopustimo toj Ljubavi da nas obuzme kako bismo i mi osjetili njezinu moć na svome putu do uskrsnuća. *** (Izvor: Živa […]

 • Razmatranje: Peta korizmena nedjelja

  ŠTO JE TO Lectio divina? KAKO RAZMATRATI ovom metodom? Pročitajte evanđelje: Iv 11,1-45 Komentar na evanđeoski odlomak:  Svatko je od nas doživio „odlazak“ bliske osobe. Nas većina se boji svoje smrti. Hoće li nas to boljeti ili će to biti radostan trenutak – ne znamo. Smrt se predstavlja na različite načine, a najčešće kao kostur […]

 • Razmatranje: Četvrta korizmena nedjelja

  ŠTO JE TO Lectio divina? KAKO RAZMATRATI ovom metodom? Pročitajte evanđelje:  Iv 9,1-41 Komentar na evanđeoski odlomak:  Dok čitamo ovaj evanđeoski odlomak dolazi nam se misao da Isus ovdje želi skrenuti našu pažnju na nešto vrlo važno. Naime, ozdravljajući subotom, govori nam da ljubav prema bližnjem i želja da se čini dobro drugom čovjeku nadilazi […]

 • Razmatranje: Prva korizmena nedjelja

  ŠTO JE TO Lectio divina? KAKO RAZMATRATI ovom metodom? Pročitajte evanđelje: Mt 4,1-11 Komentar na evanđeoski odlomak:  Prije početka svoga javnog djelovanja, Isus odlazi u pustinju da se postom pripremi za naviještanje Riječi. Tamo ga đavao uze iskušavati. Isus se odupire na svim razinama na kojima ga Sotona iskušava koristeći se različitim potrebama koje su […]