Obavijesti

5. korizmena nedjelja (18. 3. 2018.)

datum dan svetac dana misna nakana 19. 3. 2018. ponedjelj Sv. Josip 18.30  – misa na kolektivne nakane 20. 3. 2018. utorak Dionizije, Vladislav 7.00 – misa na kolektivne nakane 18.30  -misa na kolektivne nakane 21. 3. 2018. srijeda Vesna, Vlasta 18.30  +Filip Ursa god. 22. 3. 2018. četvrtak Oktavijan, Lea 18.30  +Kata i Tomo…

4. korizmena nedjelja (11. 3. 2018.)

datum dan svetac dana misna nakana 12. 3. 2018. ponedjelj Bernard, Budislav 18.30  za duše u čistilištu 13. 3. 2018. utorak Patricija, Sabina 7.00 – misa na kolektivne nakane 18.30  -misa na kolektivne nakane 14. 3. 2018. srijeda Matilda 18.30  +Mara Peranović god. 15. 3. 2018. četvrtak Longin, Veljko 18.30  +ob. Relata CIJELODNEVNO KLANJANJE PRED…

3. korizmena nedjelja (4. 3. 2018.)

datum dan svetac dana misna nakana 5. 3. 2018. ponedjelj. Teofil, Vedran 18.30  +Nikola god. i Anđa Topić 6. 3. 2018. utorak Marcijan, Viktor 7.00 – misa na kolektivne nakane 18.30  -misa na kolektivne nakane 7. 3. 2018. srijeda sv. Perpetua i Felicita 18.30  +Marica, Mato, Snježana, Mara i Iva Jurakić 8. 3. 2018. četvrtak…

2. korizmena nedjelja (25. 2. 2018.)

datum dan svetac dana misna nakana 26. 2. 2017. ponedjelj. Aleksandar, Viktor 18.30  +Luka god., Anđa i Pavka Fofić 27. 3. 2017. utorak Gabrijel od Žalosne Gospe 7.00 – misa na kolektivne nakane 18.30  – misa na kolektivne nakane 28. 3. 2017. srijeda Roman, Teofil 18.30  +Ivan, Ante, Agata, Franjo, Mara i Petar Ković 1….

1. korizmena nedjelja (18. 2. 2018.)

datum dan svetac dana misna nakana 19. 2. 2018. ponedjelj. Konrad, Rajko 18.30  za duše u čistilištu 20. 2. 2018. utorak Leon, Lav 7.00 – misa na kolektivne nakane 18.30  -misa na kolektivne nakane 21. 2. 2018. srijeda Sv. Petar Damiani 18.30  +Ruža i Mile Ivančić 22. 2. 2018. četvrtak Katedra sv. Petra apostola 18.30…

5. nedjelja kroz godinu (4. 2. 2018.)

datum dan svetac dana misna nakana 5. 2. 2018. ponedjelj. Agata, Dobrila 18.30  +Mato i Ljuba Jokić 6. 2. 2018. utorak sv. Pavao Miki i drugovi 18.30  -misa na kolektivne nakane 7. 2. 2018. srijeda Pio IX papa 18.30  +Ivo Levarda god. 8. 2. 2018. četvrtak sv. Jeronim Emilijani 18.30  +Ivka Brdar god., Ivan, Jakov…

Najave: